College student bagsak sa semester pinakain ang bilat sa prof para pumasa